Kontakt

Usteckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Ustce
ul. Krótka 3, 76-270 Ustka.
Telefon.: (59) 8154-840
Fax.: (59) 8154-841
Sekretariat UTBS: sekretariat@utbs.pl
Prezes UTBS: biuro@utbs.pl
Główny Księgowy: lenkiewicz@utbs.pl

 

Kapitał zakładowy:    25.000.000,00 PLN (dwadzieścia pięć milionów złotych)
NIP:  839-25-99-555
REGON:  771240336
Krajowy Rejestr Sądowy:  0000058147

Imię i Nazwisko

*Adres email

*Nr telefonu

*Treść