Dane spółki
-Zarząd, Rada Nadzorcza
-Sprawozdanie finansowe z działalności Spółki za 2014 r.
Akt Założycielski Usteckiego TBS Sp. z o.o.

Historia Usteckiego TBS
Prawo
Zamierzenia
inwestycyjne
Administracja
-dział techniczny
-dział administratorów
-administracja cmentarzy
windykacja należności
-dział księgowości
-sekretariat
-zgłoszenia
awarii
-kasa, kadry
Informacja, ogłoszenia
-dla zasobów tbs
-dla wspólnot mieszkaniowych
-dla zasobów komunalnych
-dot. cmentarzy komunalnych
-inne
-druki - wzory pism do pobrania
Ogłoszenia przetargów
-na wykonawstwo
(inwest., usługi)
-nieruchomości
na sprzedaż
Zamiana mieszkań
Rewitalizacja Budynków Starej Ustki
Galeria
Linki


Podstawowe dane spółki:

Pełna nazwa spółki:"Usteckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
z siedzibą w Ustce"
Skrót nazwy:"Usteckie TBS Sp. z o.o."
Adres:ul. Krótka 3, 76-270 Ustka.
Telefon.:59 - 8154-840
Fax.:59 - 8154-841
e-mail:sekretariat@utbs.pl - Sekretariat UTBS
biuro@utbs.pl - Prezes UTBS
lenkiewicz@utbs.pl - Główny Księgowy
Kapitał zakładowy:25.000.000,00 PLN
( dwadzieścia pięć milionów złotych )
NIP:839-25-99-555
REGON:771240336
Krajowy Rejestr Sądowy:0000058147


Przetarg na wykonanie instalacji cwu oraz wymianę instalacji wod-kan
w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Walki Młodych 6 w Ustce

Przetarg na wykonanie remontu lokalu przy ul. Kosynierów 20/2 w Ustce

Przetarg ofertowy na wykonanie termomodernizacji
przy ul. Marynarki Polskiej 77

Przetarg ofertowy na wykonanie instalacji c.o.
w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6

Przetarg ofertowy na wykonanie instalacji c.o.
w budynku przy ul. XX- Lecia 7 w Ustce

Przetarg na dzierżawę lokalu użytkowego
przy ul. Ks.Kard.St. Wyszyńskiego 5

Przetarg na najem garażu przy ul. Kościuszki 5

Lokal usługowo - handlowy przy u. Krótka 3 do wydzierżawienia

Informacja o nowych taryfach za wodę i odprowadzanie ścieków

Informacja na temat budynków rewitalizowanych znajduje się w menu
pt. „Rewitalizacja Budynków Starej Ustki”

Informacje na temat sprzedaży mieszkań przy ul. Polnej 20a w Ustce

Dokumentacja inwestycji przy ul. Polnej 20a w Ustce

Wizualizacja osiedla przy ul. Polnej 20a w Ustce

Nasze aktualne inwestycje w realizacji - zdjęcia z dnia 29.01.2016r.

Mar. Polskiej 12
rewitalizacja
Polna 20 a
budynek 30 mieszkań
Sprzymierzeńców 9
rewitalizacja
Wiejska
budynek socjalny 10 mieszkań

Wizualizacje nieruchomości, które będą poddane rewitalizacji w najbliższym czasieSprzymierzeńców 9 - rozpoczęcie budowy wrzesień 2015 r.,
zakończenie i sprzedaż - maj 2016 r.
Marynarki Polskiej 12 - rozpoczęcie budowy wrzesień 2015 r.,
zakończenie i sprzedaż nieruchomości – maj 2016 r.
Marynarki Polskiej 13 - rozpoczęcie budowy – 2016 r.


Kolejnymi rewitalizowanymi budynkami będąSprzymierzeńców 1/3
Sprzymierzeńców 5
Marynarki Polskiej 73


Obecnie wykonywana jest dokumentacja techniczna na w/w budynki.
Rozpoczęcie budowy nastąpi w drugiej połowie 2016 roku.
Zakończenie przed sezonem letnim 2017 roku.