Dane spółki
-Zarząd, Rada Nadzorcza
-Sprawozdanie finansowe z działalności Spółki za 2014 r.
Akt Założycielski Usteckiego TBS Sp. z o.o.

Historia Usteckiego TBS
Prawo
Zamierzenia
inwestycyjne
Administracja
-dział techniczny
-dział administratorów
-administracja cmentarzy
windykacja należności
-dział księgowości
-sekretariat
-zgłoszenia
awarii
-kasa, kadry
Informacja, ogłoszenia
-dla zasobów tbs
-dla wspólnot mieszkaniowych
-dla zasobów komunalnych
-dot. cmentarzy komunalnych
-inne
-druki - wzory pism do pobrania
Ogłoszenia przetargów
-na wykonawstwo
(inwest., usługi)
-nieruchomości
na sprzedaż
Zamiana mieszkań
Rewitalizacja Budynków Starej Ustki
Galeria
Linki


Podstawowe dane spółki:

Pełna nazwa spółki:"Usteckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
z siedzibą w Ustce"
Skrót nazwy:"Usteckie TBS Sp. z o.o."
Adres:ul. Krótka 3, 76-270 Ustka.
Telefon.:59 - 8154-840
Fax.:59 - 8154-841
e-mail:sekretariat@utbs.pl - Sekretariat UTBS
biuro@utbs.pl - Prezes UTBS
lenkiewicz@utbs.pl - Główny Księgowy
Kapitał zakładowy:25.000.000,00 PLN
( dwadzieścia pięć milionów złotych )
NIP:839-25-99-555
REGON:771240336
Krajowy Rejestr Sądowy:0000058147


Rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie remontu kominów
przy ul. Bakuły 8 w Ustce

Ogłoszenie o wyborze oferty na termomodernizację
budynku mieszkalnego przy ul. Kilińskiego 9 w Ustce

Ogłoszenie o naborze na wolne mieszkanie
przy ul. Grunwaldzkiej 39E/18 w Ustce

Informacje na temat sprzedaży mieszkań przy ul. Polnej 20a w Ustce

Dokumentacja inwestycji przy ul. Polnej 20 a w Ustce

Informacja na temat budynków rewitalizowanych znajduje się w menu
pt. „Rewitalizacja Budynków Starej Ustki”


Zarządzenie nr 0050.GN.81.2015 Burmistrza Miasta Ustka
z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie:
umożliwienia spłaty zadłużenia za lokale mieszkalne i socjalne
oraz pomieszczenia tymczasowe
osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej
w formie świadczenia rzeczowego na rzecz Gminy Miasto Ustka

Wizualizacje nieruchomości, które będą poddane rewitalizacji w najbliższym czasieKosynierów 3 - w budowie, sprzedaż nieruchomości - paŸdziernik 2015 r.
Sprzymierzeńców 9 - rozpoczęcie budowy wrzesień 2015 r.,
zakończenie i sprzedaż - maj 2016 r.
Marynarki Polskiej 12 - rozpoczęcie budowy wrzesień 2015 r.,
zakończenie i sprzedaż nieruchomości – maj 2016 r.
Marynarki Polskiej 13 - rozpoczęcie budowy – 2016 r.