Dane spółki
-Zarząd, Rada Nadzorcza
-Sprawozdanie finansowe z działalności Spółki za 2014 r.
Akt Założycielski Usteckiego TBS Sp. z o.o.

Historia Usteckiego TBS
Prawo
Zamierzenia
inwestycyjne
Administracja
-dział techniczny
-dział administratorów
-administracja cmentarzy
windykacja należności
-dział księgowości
-sekretariat
-zgłoszenia
awarii
-kasa, kadry
Informacja, ogłoszenia
-dla zasobów tbs
-dla wspólnot mieszkaniowych
-dla zasobów komunalnych
-dot. cmentarzy komunalnych
-inne
-druki - wzory pism do pobrania
Ogłoszenia przetargów
-na wykonawstwo
(inwest., usługi)
-nieruchomości
na sprzedaż
-Wynajem
nieruchomości przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 5 w Ustce
Dokumenty,
regulaminy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Krótkiej 5 w Ustce


Zamiana mieszkań
Rewitalizacja Budynków Starej Ustki
Galeria
Linki


Podstawowe dane spółki:

Pełna nazwa spółki:"Usteckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
z siedzibą w Ustce"
Skrót nazwy:"Usteckie TBS Sp. z o.o."
Adres:ul. Krótka 3, 76-270 Ustka.
Telefon.:59 - 8154-840
Fax.:59 - 8154-841
e-mail:sekretariat@utbs.pl - Sekretariat UTBS
biuro@utbs.pl - Prezes UTBS
korzynska@utbs.pl - Z-ca Prezesa UTBS
lenkiewicz@utbs.pl - Główny Księgowy
Kapitał zakładowy:25.000.000,00 PLN
( dwadzieścia pięć milionów złotych )
NIP:839-25-99-555
REGON:771240336
Krajowy Rejestr Sądowy:0000058147


Przetarg ofertowy na rozbiórkę budynku mieszkalnego
przy ul. Marynarki Polskiej 13 w Ustce

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
przy ul. Beniowskiego 12 w Ustce

Wstępne informacje na temat inwestycji przy ul. Polnej w Ustce

Informacja na temat budynków rewitalizowanych znajduje się w menu
pt. „Rewitalizacja Budynków Starej Ustki”

Obowiązek podatkowy od posiadania psa

Wyjaśnienie Burmistrza dotyczące wyboru metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta UstkaBeniowskiego 12

Kosynierów 3

Sprzymierzeńców 9

Marynarki Polskiej 13

Wizualizacje nieruchomości, które będą poddane rewitalizacji w najbliższym czasie