Dane spółki
-Zarząd, Rada Nadzorcza
-Sprawozdanie finansowe z działalności Spółki za 2013 r.
Akt Założycielski Usteckiego TBS Sp. z o.o.

Historia Usteckiego TBS
Prawo
Zamierzenia
inwestycyjne
Administracja
-dział techniczny
-dział administratorów
-administracja cmentarzy
windykacja należności
-dział księgowości
-sekretariat
-zgłoszenia
awarii
-kasa, kadry
Informacja, ogłoszenia
-dla zasobów tbs
-dla wspólnot mieszkaniowych
-dla zasobów komunalnych
-dot. cmentarzy komunalnych
-inne
-druki - wzory pism do pobrania
Ogłoszenia przetargów
-na wykonawstwo
(inwest., usługi)
-nieruchomości
na sprzedaż
-Wynajem
nieruchomości przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 5 w Ustce
Dokumenty,
regulaminy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Krótkiej 5 w Ustce


Zamiana mieszkań
Rewitalizacja Budynków Starej Ustki
Galeria
Linki

Usteckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
życzy wszystkim mieszkańcom administrowanych i zarządzanych budynków
spokojnych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia w cieple domowego ogniska
oraz pomyślności i sukcesów w Nowym Roku.

Podstawowe dane spółki:

Pełna nazwa spółki:"Usteckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
z siedzibą w Ustce"
Skrót nazwy:"Usteckie TBS Sp. z o.o."
Adres:ul. Krótka 3, 76-270 Ustka.
Telefon.:59 - 8154-840
Fax.:59 - 8154-841
e-mail:sekretariat@utbs.pl - Sekretariat UTBS
biuro@utbs.pl - Prezes UTBS
korzynska@utbs.pl - Z-ca Prezesa UTBS
lenkiewicz@utbs.pl - Główny Księgowy
Kapitał zakładowy:25.000.000,00 PLN
( dwadzieścia pięć milionów złotych )
NIP:839-25-99-555
REGON:771240336
Krajowy Rejestr Sądowy:0000058147

UWAGA
W DNIU 24.12.2014r. - ŚRODA
W DNIU 31.12.2014r. - ŚRODA
KASA JEST CZYNNA
OD GODZ. 800 DO GODZ. 1000


Ogłoszenie o zmianach cen za wodę i ścieki oraz wprowadzenie opłat abonamentowych

Obowiązek podatkowy od posiadania psa

Atrakcyjne mieszkanie w centrum Ustki - na sprzedaż

Informacja dla osób oczekujących na mieszkania w Usteckim TBS Spółka z o.o. w tzw. "systemie tbs"

Wyjaśnienie Burmistrza dotyczące wyboru metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Ustka

Informacja na temat kolejnego budynku po rewitalizacji
przy ul. Beniowskiego 12 w Ustce

Przetarg ofertowy na rozbiórkę budynku przy ul. Kosynierów 3 w UstceNieruchomość przy ul. Kosynierów 17 w Ustce - sprzedana w drodze przetargu w dniu 19.12.2014 r.