Dane spółki
-Zarząd, Rada Nadzorcza
-Sprawozdanie finansowe z działalności Spółki za 2014 r.
Akt Założycielski Usteckiego TBS Sp. z o.o.

Historia Usteckiego TBS
Prawo
Zamierzenia
inwestycyjne
Administracja
-dział techniczny
-dział administratorów
-administracja cmentarzy
windykacja należności
-dział księgowości
-sekretariat
-zgłoszenia
awarii
-kasa, kadry
Informacja, ogłoszenia
-dla zasobów tbs
-dla wspólnot mieszkaniowych
-dla zasobów komunalnych
-dot. cmentarzy komunalnych
-inne
-druki - wzory pism do pobrania
Ogłoszenia przetargów
-na wykonawstwo
(inwest., usługi)
-nieruchomości
na sprzedaż
-Wynajem
nieruchomości przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 5 w Ustce
Dokumenty,
regulaminy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Krótkiej 5 w Ustce


Zamiana mieszkań
Rewitalizacja Budynków Starej Ustki
Galeria
Linki


Podstawowe dane spółki:

Pełna nazwa spółki:"Usteckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
z siedzibą w Ustce"
Skrót nazwy:"Usteckie TBS Sp. z o.o."
Adres:ul. Krótka 3, 76-270 Ustka.
Telefon.:59 - 8154-840
Fax.:59 - 8154-841
e-mail:sekretariat@utbs.pl - Sekretariat UTBS
biuro@utbs.pl - Prezes UTBS
korzynska@utbs.pl - Z-ca Prezesa UTBS
lenkiewicz@utbs.pl - Główny Księgowy
Kapitał zakładowy:25.000.000,00 PLN
( dwadzieścia pięć milionów złotych )
NIP:839-25-99-555
REGON:771240336
Krajowy Rejestr Sądowy:0000058147


Oferty na wykonanie naprawy uszkodzonego balkonu
przy ul. Kilińskiego 2 w Ustce

Rozstrzygnięcie przetargu ofertowego na remont lokalu
przy ul. Słowiańskiej 15/5 w Ustce

Wydzierżawienie terenu przy ul.Marynarki Polskiej 13 w Ustce
z przeznaczeniem na parking

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego
na budowę budynku mieszkalnego
przy ul. Sprzymierzeńców 9 w Ustce

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego
na budowę budynku socjalnego
przy ul. Wiejskiej w Ustce

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego
na budowę budynku mieszkalnego
przy ul. Marynarki Polskiej 12 w Ustce

Informacje na temat sprzedaży mieszkań przy ul. Polnej 20a w Ustce

Dokumentacja inwestycji przy ul. Polnej 20 a w Ustce

Wielka zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Obowiązek podatkowy od posiadania psa

Wyjaśnienie Burmistrza dotyczące wyboru metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Ustka

Informacja na temat budynków rewitalizowanych znajduje się w menu
pt. „Rewitalizacja Budynków Starej Ustki”


Wizualizacje nieruchomości, które będą poddane rewitalizacji w najbliższym czasieKosynierów 3 - w budowie, sprzedaż nieruchomości - paŸdziernik 2015 r.
Sprzymierzeńców 9 - rozpoczęcie budowy wrzesień 2015 r.,
zakończenie i sprzedaż - maj 2016 r.
Marynarki Polskiej 12 - rozpoczęcie budowy wrzesień 2015 r.,
zakończenie i sprzedaż nieruchomości – maj 2016 r.
Marynarki Polskiej 13 - rozpoczęcie budowy – 2016 r.