Zarząd

Zarząd działa w jednoosobowym składzie:

   

Edward Rokosz - Prezes Zarządu Usteckiego TBS Sp. z o.o.

 

Rada Nadzorcza działa w trzyosobowym składzie:

 

    Aleksandra Gibuła  - Przewodnicząca Rady Nadzorczej;
    Adrian Odelski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
    Urszula Tomczak - Członek Rady Nadzorczej.