ul. Krótka 3, 76-270 Ustka          Telefon.: (59) 8154-840         email: sekretariat@utbs.pl        

Pliki do pobrania

Druki - wzory pism do wykorzystania/pobrania:

Przeksięgowanie kaucji   (docpdf)
Rozwiązanie umowy najmu
Wskazanie osoby do zasiedlenia przez partycypanta (doc / pdf)
Druk umowy cesji (pdf)
Oświadczenie o nie posiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie miasta Ustki (pdf)
Wniosek o przydział mieszkania
Deklaracja o wysokości dochodu
Wniosek o przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego/pomieszczenia tymczasowego
Wniosek o rozłożenie na raty zaległości czynszowych
Wniosek o zmianę lokalu mieszkalnego - komunalnego na lokal w innym zasobie
Wniosek o przydział mieszkania komunalnego
 

 

Informacja dotycząca cesji partycypacji         

 

              

        Usteckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o informuje, że zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 roku poz. 2195) osoba fizyczna, która zawarła z towarzystwem umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, nie może bez zgody towarzystwa dokonywać przeniesienia praw i obowiązków wynikających z tej umowy na rzecz wskazanego przez siebie najemcy.

 

              

 

Uwaga:
Do przeglądania dokumentów zapisanych w formacie PDF należy ściągnąć i zainstalować darmowy program Acrobat Reader.

Login | Created by DataMomentum