ul. Krótka 3, 76-270 Ustka          Telefon.: (59) 8154-840         email: sekretariat@utbs.pl        

Zarząd

Zarząd działa w jednoosobowym składzie:

   

Edward Rokosz - Prezes Zarządu Usteckiego TBS Sp. z o.o.

 

Rada Nadzorcza działa w trzyosobowym składzie:

 

    Aleksandra Gibuła  - Przewodnicząca Rady Nadzorczej;
    Robert Krupa - Członek Rady Nadzorczej;
    Urszula Tomczak - Członek Rady Nadzorczej.

Login | Created by DataMomentum