ul. Krótka 3, 76-270 Ustka          Telefon.: (59) 8154-840         email: sekretariat@utbs.pl        

Komunikaty, ogłoszenia

Przetarg na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami przy ul. Gabriela Narutowicza w Ustce

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Ogłoszenie dotyczące dzierżawy na okres sezonu letniego przy ul. Plac Wolności w Ustce

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Lokale do wydzierżawienia przy ul. Krótkiej 3 w Ustce

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

UWAGA
Usteckie TBS Sp. z.o.o. nawiąże współprace z firmami budowlanymi wykonującymi drobne remonty w budynkach mieszkalnych.
Oferty należy składać w sekretariacie spółki lub na adres e-mail: sekretariat@utbs.pl

PODNAJEM MIESZKAŃ TBS !!
Ważna informacja - dotyczy spraw związanych z podnajmem mieszkań wybudowanych z pomocą preferencyjnych kredytów

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

CESJA PARTYCYPACJI !!
Ważna informacja - dotyczy spraw związanych z cesją praw z umowy partycypacji

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Informacja o cenach energii cieplnej

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Protokół ze spotkania mieszkańców osiedla przy ul. Kościelniaka w Ustce

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Regulamin rozliczania centralnego ogrzewania w zasobach Usteckiego TBS Sp. z o.o.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

UWAGA

KONTAKT DO PRACOWNIKÓW SPÓŁKI

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Login | Created by DataMomentum