ul. Krótka 3, 76-270 Ustka          Telefon.: (59) 8154-840         email: sekretariat@utbs.pl        

WYKONAWSTWO - Zaproszenie do złożenia oferty na sporządzenie dokumentacji technicznej wielobranżowej i kosztorysowej na wykonanie remontu z rozbudową budynku mieszkalno - usługowego położonego w Ustce przy ul. Marynarki Polskiej 42

Login | Created by DataMomentum