ul. Krótka 3, 76-270 Ustka          Telefon.: (59) 8154-840         email: sekretariat@utbs.pl        

Przetargi i zamówienia

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mieszkania nr 5 przy ul. Marynarki Polskiej 15 w Ustce

Zaproszenie do złożenia oferty na usuwanie awarii i wykonanie drobnych prac remontowych w budynkach stanowiących własność UTBS

Zaproszenie do złożenia oferty na usuwanie awarii i wykonanie drobnych prac remontowych w budynkach stanowiących własność Gminy Miasto Ustka

Login | Created by DataMomentum