WYKONAWSTWO - Przetarg ofertowy na wykonanie instalacji wody ciepłej oraz wymianę wod. - kan. w budynku przy ul. Kopernika 17 w Ustce

Przetarg ofertowy na wykonanie instalacji wody ciepłej i cyrkulacji oraz wymiany instalacji wodno - kanaliacyjnej w budynku przy ul. Kopernika 17 w Ustce