WYKONAWSTWO - Przetarg na budowę budynku przy ul. Polnej 20 w Ustce

Przetarg nieograniczony na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Polnej 20 w Ustce (budynek B - 1 )

 

 

 

 

   

    

    Załączniki do SIWZ:

 

 

    UWAGA

 

Załącznik Nr 9.1  został poprawiony dnia 07.10.2019r. z powodu braku treści przedmiaru w   poprzedniej dokumentacji.

 

Geologia - KLIKNIJ I OTWÓRZ TEKST - zamieszczono dn. 07.10.2019r.

 

Przedmiary edytowalne w ATH (bez elektrycznego) - KLIKNIJ I OTWÓRZ TEKST - zamieszczono dn. 09.10.2019r.