WYKONAWSTWO - Informacja z otwarcia i wyboru oferty dot. remontu lokalu przy ul. Kościelniaka 11/23 w Ustce