SPRZEDAŻ - Polna 20 - inf. o budowie w systemie "deweloperskim"

1. Mapa zagospodarowania terenu (0.7 mb) (2019-05-31 11:32:24)
2. Wizualizacja budynków przy ul. Polnej (3.04 mb) (2019-05-31 12:08:18)
3. Rzut piwnic - Polna 20 (0.16 mb) (2019-05-31 11:58:25)
4. Rzut parteru - Polna 20 (0.67 mb) (2019-05-31 11:58:47)
5. Rzut I piętra - Polna 20 (0.59 mb) (2019-05-31 12:04:36)
6. Rzut II piętra - Polna 20 (0.58 mb) (2019-05-31 12:04:56)
7. Rzut III piętra - Polna 20 (0.95 mb) (2019-05-31 12:05:21)