SPRZEDAŻ - Polna 18 - inf. o budowie w systemie "na wynajem z docelową własnością"

1. Mapa zagospodarowania terenu (0.7 mb) (2019-05-31 11:08:12)
2. Wizualizacja budynków przy ul. Polnej (3.04 mb) (2019-05-31 11:08:56)
3. Rzut piwnic - Polna 18 (0.19 mb) (2019-05-31 12:12:50)
4. Rzut parteru - Polna 18 (0.68 mb) (2019-05-31 12:13:12)
5. Rzut I piętra - Polna 18 (0.57 mb) (2019-05-31 12:13:29)
6. Rzut II piętra - Polna 18 (0.56 mb) (2019-05-31 12:13:49)
7. Rzut III piętra - Polna 18 (0.93 mb) (2019-05-31 12:14:15)