Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2019r.

Sprawozdanie finansowe z działalności Spółki za 2018r. patrz w zakładce: "O nas" ⇒ "Dane spółki"